Azərbaycanın rəqəmsal hökumət quruculuğu tezliklə Qarabağda davam etdiriləcəkbackend

Azərbaycanın rəqəmsal hökumət quruculuğu tezliklə Qarabağda davam etdiriləcək

23‭ ‬ ‭ ‬oktyabr‭ ‬ ‭ ‬2020-ci‭ ‬ ‭ ‬il‭ ‬ ‭ ‬tarixində‭ ‬ ‭ ‬rəqəmsal‭ ‬ ‭ ‬hökumətin‭ ‬ ‭ ‬artan‭ ‬ ‭ ‬rolunu,‭ ‬ ‭ ‬rabitənin
vacibliyini, qlobal və regional əməkdaşlığa ehtiyacı müzakirə etmək məqsədilə
“BMT-nin Elektron Hökumət Sorğusu kontekstindəki region ölkələrində elektron
hökumətin‭ ‬ ‭ ‬inkişafı‭ ‬ ‭ ‬yönündə‭ ‬ ‭ ‬nailiyyətlər‭ ‬ ‭ ‬və‭ ‬ ‭ ‬problemlər”‭ ‬ ‭ ‬mövzusunda‭ ‬ ‭ ‬onlayn
konfrans‭ ‬ ‭ ‬təşkil‭ ‬ ‭ ‬edilib.‭ ‬ ‭ ‬Onlayn‭ ‬ ‭ ‬konfrans‭ ‬ ‭ ‬Qazaxıstan‭ ‬ ‭ ‬Respublikasının‭ ‬ ‭ ‬Rəqəmsal
İnkişaf,‭ ‬ ‭ ‬İnnovasiyalar‭ ‬ ‭ ‬və‭ ‬ ‭ ‬Aerokosmik‭ ‬ ‭ ‬Sənayesi‭ ‬ ‭ ‬Nazirliyi‭nin ‬Birləşmiş‭ ‬ ‭ ‬Millətlər
Təşkilatının İqtisadi və Sosial Məsələlər Departamenti ilə birgə və “Zerde Milli
İnfokommunikasiya Holdinq” ‭ ‬ASC və‭ ‬ Astana‭ ‬ Dövlət‭ ‬ Xidməti‭ ‬ Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə keçirilib.
Konfransda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və ‭ ‬Sosial İnnovasiyalar‭ ‬ üzrə ‭ ‬Dövlət Agentliyinin‭ ‬ ‭ ‬Elektron ‭ ‬Hökumətin‭ ‬ ‭ ‬İnkişafı
Mərkəzinin (EHİM) direktoru Fariz Cəfərov spiker qismində iştirak edib.

E-konfransda müxtəlif ‭ ‬dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların rəqəmsallaşma və elektron hökumə‭t ‬sahəsində çalışan nümayəndələri və digər şəxslər iştirak ediblər.
Konfransın əsas müzakirə mövzuları BMT 2020 sorğusunun nəticələri, elektron
hökumətin inkişafında ən yaxşı təcrübələr və regionda elektron hökumətin inkişaf
təcrübəsi olub.

EHİM-in‭ ‬ ‭ ‬direktoru‭ ‬ ‭ ‬Fariz‭ ‬ ‭ ‬Cəfərov‭ ‬ Azərbaycanda‭ ‬ ‭ ‬elektron‭ ‬ ‭ ‬hökumətin
inkişafı mərhələləri, vətəndaşlara ‭ ‬rəqəmsal formada təqdim ‭ ‬edilən elektron
xidmətlər və rəqəmsallaşma ilə bağlı mövcud çağırışlardan bəhs edib. Tədbir iştirakçılarına,həmçinin “ASAN xidmət”, COVID-19 pandemiyası dövründə
ölkəmizdə aparılan qabaqlayıcı tədbirlər və mövcud vəziyyətin idarə edilməsi üçün
Mərkəz‭ ‬ ‭ ‬tərəfindən‭ ‬ ‭ ‬hazırlanan‭ ‬ “İcazələrin‭ ‬ ‭ ‬Alınması‭ ‬ və‭ ‬ ‭ ‬Monitorinqi ‭ ‬Sistemi”
haqqında geniş təqdimat edilib.

Sonda Azərbaycan torpaqlarının 30
ilə‭ ‬ ‭ ‬yaxındır ki, ‭ ‬ ‭ ‬Ermənistan‭ ‬ ‭ ‬Respublikası‭ ‬ ‭ ‬tərəfindən‭ ‬ ‭ ‬işğal‭ ‬ ‭ ‬olunduğu‭ ‬ ‭ ‬və‭ ‬ ‭ ‬hazırda
Azərbaycan‭ ‬ ‭ ‬ordusu‭ ‬ ‭ ‬tərəfindən‭ ‬ ‭ ‬həmin‭ ‬ ‭ ‬torpaqların‭ ‬ ‭ ‬azad edildiyi‭ ‬ ‭ ‬qürür hissi ilə
diqqətə çatdırı‭lıb. Eyni zamanda ‬işğaldan‭ ‬ ‭ ‬azad‭ ‬ ‭ ‬olunan torpaqlarda‭ ‬ ‭ tezliklə ‬“ASAN‭ ‬ ‭ ‬xidmət”‭ ‬ ‭ ‬mərkəzlərinin‭ ‬ ‭ ‬açılacağına‭ ‬ ‭ ‬və‭ ‬ rəqəmsal‭ ‬ ‭ ‬hökumət qurucululuğun davam etdiriləcəyinə ümid edildiyi bildirilib.

Tədbir BMT-nin 2020-ci il MDB regionu üçün elektron hökumət üzrə tədqiqatının
əsas trend və nəticələrini təqdim etmək, COVID-19 pandemiyası zamanı ölkələr
arasında‭ ‬ ‭ ‬səmərəli‭ ‬ onlayn‭ ‬ ‭ ‬xidmətlərin‭ ‬ ‭ ‬göstərilməsinə‭ ‬ ‭ ‬dair‭ ‬ təcrübə ‭ ‬və‭ ‬ ‭ ‬fikir
mübadiləsi aparmaq, eləcə də ‭ ‬elektron‭ ‬ ‭ ‬hökumətin‭ ‬ inkişafı‭ ‬ ‭ ‬üçün‭ ‬ beynəlxalq‭ ‬ ‭ ‬və
regional müstəvidə əməkdaşlığı və koordinasiyanı gücləndirmək məqsədilə təşkil olunub.

İctimai.az