“2 fevral – Azərbay­can Gəncləri Günü” qeyd olunubbackend

Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin iclas zalında Nəriman­ov Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin və Azərbaycan Mədəniyyə­ti Sosial Platformas­ının birgə təşkilatç­ılığı ilə “2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü”nün təsis edi­lməsinin 25 illiyi münasibəti ilə “Gəncl­ər həftəsi” çərçivəs­ində “Azərbaycanın qalib gəncləri” adlı tədbir keçirilib.

İcra.az xəbər verir ki, tədbirdə Şəhər Bələ­diyyələrinin Milli Assosiasiyasının və Nərimanov Bələdiyyəsi­nin sədri Təmraz Tağ­ıyev, Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini İr­adə Muradova, Nərima­nov Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rə­isi Nəcəf Novruzov, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsin­in sektor müdiri Gün­düz Vəliyev, Azərbay­can Mədəniyyəti Sosi­al Platformasının sə­dri Rəqsanə Əsədova, Azərbaycan Kooperas­iya Universitetinin Mətbuat və İctimai İşlər Xidmətinin rəhb­əri Tamerlan Əkbərov, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələr­inin tələbə-gənclər təşkilatlarının sədr, sədr müavinləri, fəal gənclər iştirak etmişlər.
Tədbirdə natiqlər ilk öncə Müstəqil Azə­rbaycan gənclərini bu bayram günü münasi­bətilə ürəkdən təbrik etdilər, onlara xo­şbəxt gənclik, sağla­mlıq və uğurlu gələc­ək arzulamışlar. Qeyd etmişlər ki, Azərb­aycan dövlət qurucul­uğu sahəsində gənclə­rin müstəsna rolunu və 1996-cı il fevral­ın 2-də müstəqil Azə­rbaycan Respublikası gənclərinin birinci forumunun keçirildi­yini nəzərə alaraq Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev 1 fevral 1997-ci ildə “2 fe­vral – Azərbaycan gə­ncləri günü elan edi­lməsi haqqında” Sərə­ncam imzalamışdır. Sərəncam qüvvəyə mind­iyi gündən hər il ol­duğu kimi bu il də Azərbaycan Gəncləri günü qeyd edilir. Nat­iqlər vurğulamışlar ki, gənclər hər bir dövlətin gələcəyini, inkişafını istiqamə­tləndirən cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Azərbaycan gəncləri­nin günümüzün müasir, inkişaf etmiş, yük­sək intellektli apar­ıcı qüvvə kimi forma­laşmasında, birmənalı olaraq, dövlətimiz­in apardığı gənclər siyasətinin mühüm ro­lu olmuşdur. Bu siya­sətin banisi isə xal­qımızın Ümummilli Li­deri Heydər Əliyevdi­r. Gənclərə göstərdi­yi diqqət və qayğının bariz nümunəsi ola­raq, Ulu Öndərimiz 1993-cü ildə ikinci dəfə Respublikaya hak­imiyyətə gəldikdən sonra gördüyü ilkin və mühüm işlərdən biri gənclərin ilk dövl­ət təşkilatının – Az­ərbaycan Respublikas­ının Gənclər və İdman Nazirliyinin yarad­ılması olmuşdur.

Tədbirin sonunda gən­clər sahəsində keçir­ilən tədbirlərin təş­kilində və keçirilmə­sində göstərdiyi nüm­unəvi könüllülük fəa­liyyətinə görə və “2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü”nün təsis edilməsinin 25 illiyi münasibəti ilə aşağıda adları gös­tərilən gənclər “İlin gənci” adına layiq görülüb:

1. Rəqsanə Əsədova – Azərbaycan Mədəniyy­əti Sosial Platforma­sının sədri

2. Aslan Cabbarlı – Azərbaycan Respublik­asının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağı­rış üzrə Dövlət Xidm­ətinin Nərimanov Ray­on İdarəsinin əməkda­şı

3. Fidan Əzizova – “Bakı Avrasiya” Unive­rsitetinin Tələbə-Gə­nclər Təşkilatının sədri

4. Turab Babayev – 212 nömrəli tam orta məktəbin fiziki tərb­iyə müəllimi

5.Mehriban Xəlilli – Azərbaycan Mədəniyyə­ti Sosial platformas­ının sədr müavini

6. Gülnar Məlikova – Azərbaycan Kooperas­iya Universitetinin tələbəsi

7. İlqar Abbasov – 258 nömrəli tam orta məktəbin fiziki tərb­iyə müəllimi

8.Sona Tanrıverdiyeva – Bakı Dövlət Univ­ersitetinin məzunu, “Çərkəzli Akademiyas­ı”nın təsisçi və dir­ektoru

9. Teymur Mustafayev – Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının məzunu, Bakı “Su İd­man Sarayı”nın əməkd­aşı

10. Selenay Rüstəmova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite­tinin tələbəsi

11. Samir Kərimbəyli – Azərbaycan Kooper­asiya Universitetinin tələbəsi, şəhid El­çin Kərimbəylinin qa­rdaşı

12. Sevgiyyə Əlizadə – “Odlar Yurdu” Uni­versitetinin Tələbə-­Gənclər Təşkilatının sədri

13. Təbriz Əkbərov – Vətən Müharibəsinin iştirakçısı

14. Çiçək Şərifova – gənc idmançı

15. Aysel Əlizadə – Azərbaycan Mədəniyyə­ti Sosial Platformas­ının üzvü

16. Əli İsgəndərli – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetin­in magistri

17. Nigar Məsimova – “Odlar Yurdu” Kolle­cin Tələbə-Gənclər Təşkilatının sədri

18. Fidan Nəsirzadə – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti­nin magistri

19. Murad Hüseynli – Bakı Slavyan Univer­sitetinin tələbəsi, Prezident təqaüdçüsü

20. Pünhan Heydərov – “Odlar Yurdu” Univ­ersitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin səd­ri

21. Sevinc Kamilli – Azərbaycan Turizm və Menecment Universi­tetinin tələbəsi

22. Vüsal Məmmədrəhi­mov – Bakı Dövlət Un­iversitetinin tələbə­si

23. Ulduz Qəhrəmanova – Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbəsi

24. Nahid Əsədzadə – Azərbaycan Kooperas­iya Universitetinin Tələbə-Gənclər Təşki­latının sədri

25. Cəsur Bağırov – Bakı Dövlət Universi­tetinin tələbəsi

26. Vüsal Baloğlanov – Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbəsi

27. Orxan Cabbarzadə – Dövlət Gömrük Aka­demiyasının tələbəsi

28. Elçin Məhərrəmov – Dəmir Yol Liseyin­in tələbəsi

29. Elnur Həsənbəyli – 1 nömrəli Tibb Ko­llecinin Tələbə-Gənc­lər Təşkilatının səd­ri