Alimlər müəyyən ediblər ki, insan tullantıları Körfəz axınına nəzarət edən cərəyanı ləngidirbackend

ABŞ, Almaniya və Çindən olan beynəlxalq alimlər qrupu atmosferə aerozol maddələrinin antropogen emissiyalarının Atlantik Meridional Dövrünü (AMOC) – Atlantik Okeanındakı mürəkkəb cərəyanlar sistemini ləngidir. Gulf Stream asılıdır. Tədqiqat Nature Communications (NatComms) elmi jurnalında dərc olunub.

AMOC ilıq suyu şimala, soyuq suyu isə cənuba nəql edir və onunla birlikdə vacib qida maddələrini çatdırır. Sirkulyasiya sayəsində AMOC-un yanında yerləşən qitələr mülayim iqlimi saxlayır.

Hesablamalar göstərdi ki, Asiya üzərində istixana qazı emissiyalarının və antropogen aerozolların artması AMOC-un yavaşlamasına kömək edir. Aerozollar nəqliyyat vasitələrinin tullantıları, kömürün yanması və sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti nəticəsində atmosferə daxil olduqda əmələ gəlir.

Mənbə: Gazeta.ru