Geoloqlar Atlantik okeanının nə qədər tez qapalı su hövzəsinə çevrilməyə başlayacağını müəyyən ediblərbackend

Lissabon Universitetinin portuqaliyalı alimləri Atlantik okeanının bağlanması proseslərinin başlama tarixini hesablayıblar. Araşdırma “Geology” elmi jurnalında dərc olunub.

Okeanlar insanlara əbədi görünsə də, onların öz həyat dövrləri var: doğuş, böyümə və bağlanma, yüz milyonlarla il davam edir. Atlantik okeanı təxminən 180 milyon il əvvəl Pangeya qitəsinin parçalanması zamanı yaranıb. Aralıq dənizi isə bir vaxtlar Afrika ilə Avrasiya arasında mövcud olmuş nəhəng Tetis okeanının qalıqlarını təmsil edir.

Atlantik okeanının böyüməsini dayandırması və bağlanmağa başlaması üçün subduksiya zonaları – bir tektonik plitənin digərinin altına batdığı yerlər baş verməlidir. Belə zonaları yaratmaq çətindir, çünki onlar yer qabığının çox güclü hissələrinin əyilməsini və məhv edilməsini tələb edir. Bununla belə, mövcud subduksiya zonaları miqrasiya edə bilər.

Mənbə: Geology