Alimlər təbiətin əsas qanunlarından birini dəf etməyə müvəffəq olublarbackend

Oksford Universitetinin britaniyalı alimləri eyni yükə malik hissəciklərin bir-birini dəf etdiyi əsas fizika qanunlarından birini dəf edə bildilər. Tədqiqat Nature Nanotechnology (NatNanotech) elmi jurnalında dərc olunub.

Oksforddan olan bir qrup kimyaçı eyni yüklü hissəciklərin müxtəlif həlledicilərdə fərqli davrandığını kəşf etdi. Məsələn, spirtlərdə müsbət yüklü zərrəciklər uzun məsafələrdə bir-birinə cəlb olunur, digər məhlullarda isə mənfi yüklü elementlər arasında cazibə baş verir. Bu davranış elektromaqnetizmin əsas prinsipini pozur.

Parlaq sahə mikroskopundan istifadə edərək, komanda suda asılı olan mənfi yüklü silisium mikrohissəciklərini izlədi və hissəciklərin bir-birinə cəlb edildiyini və altıbucaqlı düzülmüş çoxluqlar əmələ gətirdiyini aşkar etdi.

Mənbə: Gazeta.ru