Məlum olub ki, əlverişsiz ərazidə yaşamaq yaddaş və diqqəti zəiflədirbackend

Pensilvaniya Universitetindən olan amerikalı nevroloqlar bir ərazinin sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə yaşlı sakinlərin zehni qabiliyyətləri arasında əlaqəni öyrəniblər. Onlar belə nəticəyə gəliblər ki, həyat şəraiti beynin həyatın sonrakı dövrlərində koqnitiv bacarıqların itirilməsinə qarşı müqaviməti ilə sıx bağlıdır. Tədqiqat Alzheimer’s & Dementia (A&D) elmi jurnalında dərc olunub.

İş Alzheimer xəstəliyinin və demansın digər formalarının bioloji markerlərinin həmişə müxtəlif insanlarda koqnitiv geriləmə ilə əlaqəli olmadığı müşahidələrinə əsaslanırdı. Məsələn, bəzi insanlar əhəmiyyətli nevropatologiyaların mövcudluğunda belə zehni aydınlığı qorumağı bacarırlar.

Tədqiqatda 2011-2023-cü illər arasında 469 yarılma hadisəsi üzərində cəmlənmiş Neyrodegenerativ Xəstəliklərin Tədqiqatının İnteqrasiya edilmiş Verilənlər Bazasının məlumatlarından istifadə edilib.

Mənbə: TASS